ONちゃんの    花散策と旅   鎌倉 目次 
 鎌  倉    
えん   がく    じ
円 覚 寺 2011.06.22
瑞鹿山大円覚興聖禅寺(ずいろくさんだいえんがくこうしょうぜんじ)
 
 鎌倉五山第二位の円覚寺は、
鎌倉幕府八代執権・北条時宗が
弘安五年(1282)に創建した臨済宗・円覚寺派総本山である。
 
 紫陽花と山門
 
 
   
   
   
   
   山門は
三つの門とも書きます。
  この時期
境内の各所に色づいた
紫陽花があります。 
   
   仏殿
   
   
   
   
   
   
   
   
   

妙香池
   
   黄梅院
   
   竹林
   
   
   
   
   
   
   
   
   山門
   
   人力車
   
   
ONちゃんの    花散策と旅    鎌倉 目次